Read more about the article רכישת מקרקעין בנאמנות עבור חברה בהקמה וחברת מדף
Home Coins Real Estate Property Loan Sale Concept. House, Calculator. Bank Credit for Residential Purchase. Broker Assessment of Lease Deal for Insurance Paper. Mortgage Safety Background

רכישת מקרקעין בנאמנות עבור חברה בהקמה וחברת מדף

רשות המיסים דורשת שרכישת זכות במקרקעין בנאמנות תיעשה עבור נאמן קונקרטי שהוצהר עליו מראש. אף על פי כן, לעתים מתירה הרשות רכישה בנאמנות עבור חברה בהקמה. פסק דין שפורסם לאחרונה מרחיב את האפשרות הזו גם לחברת מדף, שהוקמה מראש אך לא הייתה לה פעילות. על כך ברשימה זו.

להמשך קריאהרכישת מקרקעין בנאמנות עבור חברה בהקמה וחברת מדף

נאמנות נסתרת לצורך מיסוי מקרקעין

"נאמנות נסתרת" מתארת מצב בו מוכר של זכות במקרקעין לא יודע את זהותו האמיתית של הרוכש. לאורך השנים נשאלה השאלה, האם הסדר הנאמנות בחוק מיסוי מקרקעין חל על נאמנות נסתרת? על כך ברשימה זו.

להמשך קריאהנאמנות נסתרת לצורך מיסוי מקרקעין

היבטי המס של מימוש ערבות עקב קריסת יזמי התחדשות עירונית

הסיכון הקיים בתחום הבניה ויזמות הנדל"ן גדל בעשרות מונים בתקופת הקורונה. בקבוצת הסיכון נמצאים, בין השאר, יזמי נדל"ן בתחום ההתחדשות העירונית. היזם והבעלים נוטים לגדר את הסיכון באמצעות ערבות בנקאית. אך כיצד מימוש הערבות ישפיע על הבעלים בהיבט המס? על כך ברשימה זו.

להמשך קריאההיבטי המס של מימוש ערבות עקב קריסת יזמי התחדשות עירונית
Read more about the article האם מגורים משותפים מונעים הפרדה בין בני זוג לצורך מס שבח ומס רכישה?
Real estate broker agent presenting and consult to customer to decision making sign insurance form agreement, home model, concerning mortgage loan offer for and house insurance.

האם מגורים משותפים מונעים הפרדה בין בני זוג לצורך מס שבח ומס רכישה?

חזקת "התא המשפחתי" שבחוק מיסוי מקרקעין קובעת שאם אחד מבני הזוג הוא בעלים של דירת מגורים, גם בן הזוג השני ייחשב לבעלים של אותה דירה, וכתוצאה הוא לא יוכל לזכות במס מוטב ברכישה או מכירה של דירה יחידה. אך האם הדין הוא שונה במצב של הפרדה רכושית בין בני הזוג? ואם כן, כיצד יש להוכיח הפרדה רכושית? על כך ברשימה זו.

להמשך קריאההאם מגורים משותפים מונעים הפרדה בין בני זוג לצורך מס שבח ומס רכישה?
Read more about the article הפיכת זכות במקרקעין למלאי עסקי
Model home on the shopping cart. Buy house concept. Dark background, front view

הפיכת זכות במקרקעין למלאי עסקי

הפיכת זכות במקרקעין מנכס פרטי או רכוש קבוע למלאי עסקי מכונה "שינוי ייעוד", ומוטל בגינה מס שבח. הטלת המס בגין שינוי הייעוד היא בסמכות מנהל מיסוי מקרקעין, אך קביעת המועד בו חל שינוי הייעוד מצויה בסמכות פקיד השומה. עירוב סמכויות זה הוא מקור ללא מעט קשיים. על כך ברשימה זו.

להמשך קריאההפיכת זכות במקרקעין למלאי עסקי
Read more about the article הטבות מס על הקמת בניין להשכרה למגורים
New development, many apartments House

הטבות מס על הקמת בניין להשכרה למגורים

בעלים של קרקע הבונה עליה בניין למגורים ומשכיר את הדירות בבניין זכאי להטבות מס מפליגות, במס הכנסה ובמע"מ. ברשימה זו נפרט את ההטבות ואת התנאים לקבלתן.

להמשך קריאההטבות מס על הקמת בניין להשכרה למגורים
Read more about the article דירה במצב של הזנחה – האם נחשבת ל"דירת מגורים"?
Old abandoned apartment buildings are being prepared for demolition.

דירה במצב של הזנחה – האם נחשבת ל"דירת מגורים"?

"דירת מגורים" מוגדרת בחוק מיסוי מקרקעין כדירה שבנייתה הסתיימה, והיא מיועדת למגורים לפי טיבה. האם דירה במצב של הזנחה עונה על תנאי זה? על כך ברשימה זו.

להמשך קריאהדירה במצב של הזנחה – האם נחשבת ל"דירת מגורים"?
Read more about the article חידושים בנושא איגודי מקרקעין
Modern tower buildings or skyscrapers in financial district with cloud on sunny day in Chicago, USA. Construction industry, business enterprise organization, or communication technology concept

חידושים בנושא איגודי מקרקעין

שאלה כבדת משקל בתחום מיסוי הנדל"ן היא מה היקפה של הגדרת "איגוד מקרקעין", ואיזה סוגי תאגידים היא כוללת. סוגיה זו נדונה פעמים רבות בוועדות ערר, אך רק בשנת 2017 נתן בית המשפט העליון פסק דין מקיף בנושא – הוא פסק דין גזית גלוב. ברשימה זו נדון בפסק הדין ובהשלכותיו.

להמשך קריאהחידושים בנושא איגודי מקרקעין
Read more about the article השפעת דחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 על עסקאות בין יזמים
Handshake Business Men Concept

השפעת דחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 על עסקאות בין יזמים

פסק הדין בעניין אייוגה, אשר פורסם לפני מספר חודשים, קובע שדחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 דוחה את כינונה של הזכות במקרקעין בידי היזם. עם זאת, רשות המיסים לא ממהרת לאמץ את פסק הדין. על כך ברשימה זו.

להמשך קריאההשפעת דחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 על עסקאות בין יזמים
Read more about the article האם העברת דירה במתנה בין קרובים היא עסקה מלאכותית?
House in a gift box in the hands of a businessman and snow. Great offers for real estate in the winter season. Discounts and sale of housing. New Year promotions. Christmas

האם העברת דירה במתנה בין קרובים היא עסקה מלאכותית?

בשנים האחרונות רשות המיסים הופכת רגישה יותר להעברת דירות מגורים ללא תמורה בין קרובים, מה שניכר בפרט לאחרונה, בפסק דין נוגה שמרת. עם זאת, הנסיבות בפסק דין שמרת היו קיצוניות, ואין ללמוד ממנו שהקיץ הקץ על מתנות בין קרובים.

להמשך קריאההאם העברת דירה במתנה בין קרובים היא עסקה מלאכותית?