Read more about the article שינויים במיסוי פרוייקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38 בעקבות חוק ההסדרים
Modern tower buildings or skyscrapers in financial district with cloud on sunny day in Chicago, USA. Construction industry, business enterprise organization, or communication technology concept

שינויים במיסוי פרוייקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38 בעקבות חוק ההסדרים

חוק התכנית הכלכלית, הידוע יותר בכינוי "חוק ההסדרים", אשר נכנס לתוקפו ב-18 נובמבר 2021, כולל תיקוני חקיקה משמעותיים בתחום המס. ברשימה זו נתמקד בשינויים שחלו במיסוי התחדשות עירונית – עסקאות פינוי בינוי ותמ"א 38.

להמשך קריאהשינויים במיסוי פרוייקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38 בעקבות חוק ההסדרים
Read more about the article יוזמים פינוי בינוי במתחם הכולל דירות עמידר? שימו לב לפלונטר המע"מ
City civil planning and real estate development - Architect people looking at abstract city sketch drawing to design creative future city building. Architecture dream and ambition concept.

יוזמים פינוי בינוי במתחם הכולל דירות עמידר? שימו לב לפלונטר המע"מ

יזמי פינוי בינוי זכאים להטבת מע"מ מפליגה בפרוייקטים של פינוי בינוי. אלא שההטבה הזו לא חלה אם היזם מוסר יותר מדירת תמורה אחת לאותו גורם. משמעות הדבר היא שאם מתחם הפינוי בינוי כולל מספר דירות בבעלות מדינת ישראל המיועדות לדיור ציבורי ("דירות עמידר"), על מסירת דירות התמורה למדינה לא תחול ההטבה במע"מ. על בעיה זו ועל הפתרונות האפשריים – ברשימה זו.

להמשך קריאהיוזמים פינוי בינוי במתחם הכולל דירות עמידר? שימו לב לפלונטר המע"מ

היבטי המס של מימוש ערבות עקב קריסת יזמי התחדשות עירונית

הסיכון הקיים בתחום הבניה ויזמות הנדל"ן גדל בעשרות מונים בתקופת הקורונה. בקבוצת הסיכון נמצאים, בין השאר, יזמי נדל"ן בתחום ההתחדשות העירונית. היזם והבעלים נוטים לגדר את הסיכון באמצעות ערבות בנקאית. אך כיצד מימוש הערבות ישפיע על הבעלים בהיבט המס? על כך ברשימה זו.

להמשך קריאההיבטי המס של מימוש ערבות עקב קריסת יזמי התחדשות עירונית
Read more about the article הטבות מס על הקמת בניין להשכרה למגורים
New development, many apartments House

הטבות מס על הקמת בניין להשכרה למגורים

בעלים של קרקע הבונה עליה בניין למגורים ומשכיר את הדירות בבניין זכאי להטבות מס מפליגות, במס הכנסה ובמע"מ. ברשימה זו נפרט את ההטבות ואת התנאים לקבלתן.

להמשך קריאההטבות מס על הקמת בניין להשכרה למגורים
Read more about the article השפעת דחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 על עסקאות בין יזמים
Handshake Business Men Concept

השפעת דחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 על עסקאות בין יזמים

פסק הדין בעניין אייוגה, אשר פורסם לפני מספר חודשים, קובע שדחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 דוחה את כינונה של הזכות במקרקעין בידי היזם. עם זאת, רשות המיסים לא ממהרת לאמץ את פסק הדין. על כך ברשימה זו.

להמשך קריאההשפעת דחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 על עסקאות בין יזמים
Read more about the article כיצד יש למסות תמורה החורגת מתקרת הפטור ממס בעסקת התחדשות עירונית
Money bag and a wooden houses with snow. Conceptual image real estate market in the winter season. Christmas sale / discounts concept. Housing demand. Mortgage, loan, credit. Budget

כיצד יש למסות תמורה החורגת מתקרת הפטור ממס בעסקת התחדשות עירונית

חוק מיסוי מקרקעין מעניק פטורים ממס שבח בעסקאות תמ"א 38 ופינוי בינוי. פטורים אלו מותנים בכך שהתמורה שיקבל בעל הדירה לא תעבור תקרות מסוימות. נשאלת השאלה – כיצד יש למסות תמורה העוברת את אותן תקרות? על כך ברשימה זו.

להמשך קריאהכיצד יש למסות תמורה החורגת מתקרת הפטור ממס בעסקת התחדשות עירונית